KYRGYZ TRANSLATION – KYRGYZ TRANSLATIONS – KYRGYZ TRANSLATOR

KIRGIZCA ÇEVİRİ – KIRGIZCA TERCÜMELER – KIRGIZCA TERCÜMAN

+ 40 years of experience in Kyrgyz translations carried out by native Kyrgyz translators. No machine translation is used. Turkish is a widely used language with many dialects which are recognized as official languages within their integral independent states. These are known as Turkic languages. Turkic languages form the Ural-Altai branch of the worldwide language tree.

Kırgızca’da 40 yıllık deneyim; anadili Kırgızca olan çevirmenler tarafından gerçekleştirilen çeviriler. Makine çevirisi kullanılmaz. Türkçe, tanınan birçok lehçesi ile yaygın olarak kullanılan bir dildir. Bunlar Türk Cumhuriyetleri’nin resmi dilleri olarak tanınırlar. Bunlar Türki diller olarak bilinmektedir. Türk dilleri dünya dil ağacının Ural-Altay kolunu oluşturur.

Kyrgyz translation – Kyrgyz translations – Kyrgyz translators – Otagtransit Translation Bureau – Kyrgyz Translation Agency

Kırgızca çeviri – Kırgızca çeviriler – Kırgızca çevirmenler – Otağtransit Tercüme bürosu – Kırgızca Tercüme Bürosu

Kyrgyz translations are carried out by meticulous work by devoted translators with great experience, typing skills and expertise in CAT tools. Medical translation, Legal translations, Technical translations and Engineering translations are carried out by OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU which is the sole connoisseur in Turkic languages and dialects worldwide.

Kırgızca çeviriler yoğun deneyime sahip özverili çevirmenler tarafından titiz bir çalışma, kuvvetli yazma becerileri ve CAT araçlarında ileri uzmanlık bilgisiyle gerçekleştirilir. Tıbbi çeviriler, Hukuki çeviriler, Teknik tercümeler, Mühendislik çevirileri OTAĞTRANSİT ÇEVİRİ BÜROSU tarafından titizlikle ele alınmaktadır. OTAĞTRANSİT Türk dil ve lehçelerinde dünya çapında tek uzman kuruluştur.

Kyrgyz translation – Kyrgyz translations – Kyrgyz translators – Otagtransit Translation Bureau – Kyrgyz Translation Agency

Kırgızca çeviri – Kırgızca çeviriler – Kırgızca çevirmenler – Otağtransit Tercüme bürosu – Kırgızca Tercüme Bürosu

KYRGYZ REPUBLIC

https://www.facebook.com/otagtransit/