OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU

OUR SERVICES/HİZMETLERİMİZ

MEDICAL TRANSLATIONS, MEDICAL TRANSLATORS

Doctor’s Reports, Epicrisis Reports, Case Reports, Medical Claim Documents, Medical Invoices, Surgery Listings, Doctor’s Letters & Referrals, Patents, Medical Instruments, IFUs-User Manuals-Operating Manuals-Brochures-Inserts- Drug Products, Pharmaceutics

Doktor Raporları, Epikriz Raporları, Olgu Sunumları, Tıbbi Talep Belgeleri, Tıbbi Faturalar, Ameliyat Listeleri, Doktor Mektupları ve Yönlendirmeleri, Patentler, Tıbbi Aletler, Kullanım Kılavuzları-Broşürler-Ekler- Müstahzarlar…

MEDICAL TRANSLATIONS, MEDICAL TRANSLATORS

TIBBİ TERCÜMELER, TIBBİ ÇEVİRMENLER

OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU - MEDICAL TRANSLATIONS
OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU
Designed by Freepik

No machine translation (MT) is used. Editing, proofreading, translation, subtitling, transcription. Turkish translators, Turkish translations. Uzbek translators, Uzbek translations. Azeri translators, Azeri translations. Azerbaijani translators, Azerbaijani translations. Kazakh translators, Kazakh translations. Kyrgyz translators, Kyrgyz translations. Turkmen translators, Turkmen translations. Translation Bureau, translation agency. Ottoman translators, Ottoman translations.