AZERI / AZERBAIJANI TRANSLATION – AZERI / AZERBAIJANI TRANSLATIONS – AZERI / AZERBAIJANI TRANSLATOR

+ 40 years of experience in Azeri / Azerbaijani translations carried out by native Azeri / Azerbaijani translators. No machine translation is used. Turkish is a widely used language with many dialects which are recognized as official languages within their integral independent states. These are known as Turkic languages. Turkic languages form the Ural-Altai branch of the worldwide language tree.

+ Azerice’de 40 yıllık deneyim / Azerice çeviriler yerli Azeri Azeri çevirmenler tarafından gerçekleştirilmektedir Makine çevirisi kullanılmaz. Türkçe birçok lehçesi yaygın olarak kullanılan bir dildir. Bağımsız Devletler içinde resmi dil olarak kabul edilen bir çok·lehçe vardır. Bunlar Türk dilleri olarak bilinir. Türk dilleri Dünya dil ağacının Ural-Altay kolunu oluşturur.

Azeri / Azerbaijani translation – Azeri / Azerbaijani translations – Azeri / Azerbaijani translators – Otagtransit Translation Bureau – Azeri / Azerbaijani Translation Agency

Azerice / Azerice çeviri – Azerice / Azerbaycanca çeviriler – Azeri / Azerbaycanlı çevirmenler – Otağtransit Tercüme Bürosu – Azerice / Azerbaycanca Tercüme Bürosu

Azeri / Azerbaijani translations are carried out by meticulous work by devoted translators with great experience, typing skills and expertise in CAT tools. Medical translation, Legal translations, Technical translations and Engineering translations are carried out by OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU which is the sole connoisseur in Turkic languages and dialects worldwide.

Azerice tercümeler CAT araçlarında büyük deneyime ve ekspertize sahip özverili çevirmenler tarafından titiz bir çalışma ile gerçekleştirilir. Tıbbi çeviriler, Hukuki çeviriler, Teknik çeviriler ve Mühendislik çevirileri Azerbaycan Türkçesinde dünyadaki sayılı uzman bürolardan biri olan OTAĞTRANSİT ÇEVİRİ BÜROSU tarafından yürütülür.

Azeri / Azerbaijani translation – Azeri / Azerbaijani translations – Azeri / Azerbaijani translators – Otagtransit Translation Bureau – Azeri / Azerbaijani Translation Agency

Azerice / Azerice çeviri – Azerbaycanca/ Azerbaycanca çeviriler – Azeri / Azerbaycanlı çevirmenler – Otağtransit Tercüme Bürosu – Azerice Tercüme Bürosu

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

http://otagtransit.com/
http://otagtransit.com/upload-your-file-for-a-quotation/
https://www.facebook.com/otagtransit/