KAZAKH TRANSLATION – KAZAKH TRANSLATIONS – KAZAKH TRANSLATOR

+ 40 years of experience in Kazakh translations carried out by native Kazakh translators. No machine translation is used. Turkish is a widely used language with many dialects which are recognized as official languages within their integral independent states. These are known as Turkic languages. Turkic languages form the Ural-Altai branch of the worldwide language tree.

+ Kazakça’da 40 yıllık deneyim; Anadili Kazakça olan çevirmenler tarafından yapılan çeviriler. Makine çevirisi kullanılmaz. Türkçe, tanınan birçok lehçesi ile yaygın olarak kullanılan bir dildir. Bunlar Türk Cumhuriyetleri’nin resmi diller olarak tanınmaktadırlar. Bunlara Türki dilleri denilmektedir. Türk dilleri dünya dil ağacının Ural-Altay kolunu oluşturur.

Kazakh translation – Kazakh translations – Kazakh translators – Otagtransit Translation Bureau – Kazakh Translation Agency

Kazakça çeviri – Kazakça çeviriler – Kazakça çevirmenler – Otağtransit Tercüme Bürosu – Kazakça Tercüme Bürosu

Kazakh translations are carried out by meticulous work by devoted translators with great experience, typing skills and expertise in CAT tools. Medical translation, Legal translations, Technical translations, and Engineering translations are carried out by OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU which is the sole connoisseur in Turkic languages and dialects worldwide.

Kazakça çeviriler yoğun deneyime sahip özverili çevirmenler tarafından titiz çalışma, kuvvetli yazma becerisi ve CAT araçlarında uzmanlık bilgisi ile gerçekleştirilir. Tıbbi çeviriler, Hukuki çeviriler, Teknik tercümeler, Mühendislik çevirileri OTAĞTRANSİT TERCÜME BÜROSU tarafından yürütülmektedir. Türk dili ve lehçelerinde dünya çapındaki tek uzman kuruluştur.

Kazakh translation – Kazakh translations – Kazakh translators – Otagtransit Translation Bureau – Kazakh Translation Agency

Kazakça çeviri – Kazakça çeviriler – Kazakça çevirmenler – Otağtransit Tercüme Bürosu – Kazakça Tercüme Bürosu

KAZAKH REPUBLIC
http://otagtransit.com/
https://www.facebook.com/otagtransit/