TECHNICAL TRANSLATIONS

HİZMETLERİMİZ/OUR SERVICES

TECHNICAL TRANSLATIONS, TECHNICAL TRANSLATORS

TEKNİK ÇEVİRİLER, TEKNİK ÇEVİRMENLER

MAINLY PATENTS, USER MANUALS-IFUs, ARTICLES, CORRESPONDENCE, PROMOTIONAL TEXTS, REPORTS IN CONSTRUCTION, AUTOMOTIVE, ENERGY, LOGISTICS, ELECTRONICS, MINING; TECHNICAL REPORTS, R&D REPORTS, SPEC SHEETS, COMPUTERS, IT, SOFTWARE, HARDWARE

ESAS OLARAK PATENTLER, KULLANIM KILAVUZLARI-KT’LAR, MAKALELER, YAZIŞMALAR, TANITIM METİNLERİ, İNŞAAT RAPORLARI, OTOMOTİV, ENERJİ, LOJİSTİK, ELEKTRONİK, MADENCİLİK; TEKNİK RAPORLAR, AR-GE RAPORLARI, TEKNIK ÖZELLİK – SPESİFİKASYON METİNLERİ, BİLGİSAYARLAR, BT, YAZILIM, DONANIM

TECHNICAL TRANSLATIONS, TECHNICAL TRANSLATORS

TEKNİK ÇEVİRİLER, TEKNİK ÇEVİRMENLER

OTAG TRANSIT TRANSLATION BUREAU
OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU

No machine translation (MT) is used. Editing, proofreading, translation, subtitling, transcription. Turkish translators, Turkish translations. Uzbek translators, Uzbek translations. Azeri translators, Azeri translations. Azerbaijani translators, Azerbaijani translations. Kazakh translators, Kazakh translations. Kyrgyz translators, Kyrgyz translations. Turkmen translators, Turkmen translations. Translation Bureau, translation agency. Ottoman translators, Ottoman translations.

Makine çevirisi (MT) kullanılmaz. Düzenleme, redaksiyon, çeviri, altyazı, transkripsiyon. Türkçe çevirmenler, Türkçe çeviriler. Özbekçe çevirmenler, Özbekçe çeviriler. Azerice çevirmenler, Azerice çeviriler. Kazakça çevirmenler, Kazakça çeviriler. Kırgızca çevirmenler, Kırgızca çeviriler. Türkmence çevirmenler, Türkmence çeviriler. Tercüme bürosu, Çeviri Bürosu. Osmanlıca çevirmenler, Osmanlıca çeviriler.