CHINESE TRANSLATION – CHINESE TRANSLATIONS – CHINESE TRANSLATOR

ÇİNCE ÇEVİRİ – ÇİNCE ÇEVİRİLER – ÇİNCE ÇEVİRMEN

+ 40 years of experience in Chinese translations carried out by native Chinese translators. No machine translation is used. revision is performed by native Chinese translators with a university degree.

Çin Halk Cumhuriyeti doğumlu ve eğitimli çevirmenler tarafından gerçekleştirilen Çince çevirilerde 40 yıllık deneyim. Makine çevirisi kullanılmaz. Revizyon, üniversite mezunu anadili Çince olan çevirmenler tarafından gerçekleştirilir.

Chinese translation – Chinese translations – Chinese translators – Otagtransit Translation Bureau – Chinese Translation Agency

Chinese translations are carried out by meticulous work by devoted translators with great experience, typing skills and expertise in CAT tools. Medical translation, Legal translations, Technical translations and Engineering translations are carried out by OTAGTRANSIT TRANSLATION BUREAU which is the sole connoisseur in Chinese languages and dialects worldwide.

Çince çeviriler, CAT araçlarında büyük deneyime, kuvvetli yazma becerisine ve uzmanlığa sahip, deneyimli çevirmenler tarafından titiz bir çalışma ile gerçekleştirilir. Tıbbi çeviri, Hukuki çeviriler, Teknik çeviriler ve Mühendislik çevirileri,Çin dilleri ve lehçelerinde sayılı uzman kurumlardan biri olan OTAĞTRANSİT TERCÜME BÜROSU tarafından gerçekleştirilmektedir.

UPLOAD YOUR FILE FOR A QUOTATION

HomePage

https://www.facebook.com/otagtransit/

No machine translation (MT) is used. Editing, proofreading, translation, subtitling, transcription. Turkish translators, Turkish translations. Uzbek translators, Uzbek translations. Azeri translators, Azeri translations. Azerbaijani translators, Azerbaijani translations. Kazakh translators, Kazakh translations. Kyrgyz translators, Kyrgyz translations. Turkmen translators, Turkmen translations. Chinese translators, Chinese translations. Translation Bureau, translation agency. Ottoman translators, Ottoman translations. Chinese translation – Chinese translations – Chinese translators – Otagtransit Translation Bureau – Chinese Translation Agency

Makine çevirisi (MT) kullanılmaz. Düzenleme, redaksiyon, çeviri, altyazı, transkripsiyon. Türkçe çevirmenler, Türkçe çeviriler. Özbekçe çevirmenler, Özbekçe çeviriler. Azerice çevirmenler, Azerice çeviriler. Kazakça çevirmenler, Kazakça çeviriler. Kırgızca çevirmenler, Kırgızca çeviriler. Türkmence çevirmenler, Türkmence çeviriler. Çince çevirmenler, Çince çeviriler. Tercüme bürosu, Çeviri Bürosu. Osmanlıca çevirmenler, Osmanlıca çeviriler.